Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Warszawa - Polská republika) - Artur Weryński v. Mediatel 4B Spółka z o.o.

(Věc C-283/09)1

"Soudní spolupráce v občanských věcech - Dokazování - Výslech svědka dožádaným soudem na žádost dožadujícího soudu - Náhrady náležející svědkům"

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy Warszawa

Účastníci původního řízení

Žalobce: Artur Weryński

Žalovaná: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Výklad nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 121) - Výslech svědka soudem jednoho členského státu na žádost soudu jiného členského státu - Náhrada vyplácená svědkům - Možnost dožádaného soudu požadovat po dožadujícím soudu zálohu na náhradu nákladů náležející vyslechnutému svědkovi

Výrok

Články 14 a 18 nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech musí být vykládány v tom smyslu, že dožadující soud není povinen dožádanému soudu uhradit zálohu na náhradu nákladů svědka nebo uhradit náhradu náležející vyslechnutému svědkovi.

____________

1 - Úř. věst. C 244, 10.10.2009.