Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. veebruari 2011. aasta otsus (Sąd Rejonowy Warszawa (Poola Vabariik) eelotsusetaotlus) - Artur Weryński versus Mediatel 4B Spółka z o.o.

(kohtuasi C-283/09)1

(Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Tõendite kogumine - Taotleva kohtu nõudel tunnistaja ülekuulamine taotluse saanud kohtus - Tunnistajatele makstav hüvitis)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy Warszawa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Artur Weryński

Kostja: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Ese

Eelotsusetaotlus - Nõukogu 28. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 121) tõlgendamine - Tunnistaja ülekuulamine ühe liikmesriigi kohtus teise liikmesriigi kohtu taotlusel - Tunnistajatele makstav hüvitis - Taotluse saanud kohtu võimalus paluda taotleval kohtul tasuda ülekuulatava tunnistaja kasuks ettemaks.

Resolutsioon

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1206/2001, liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades, artiklit 14 ja artiklit 18 tuleb tõlgendada nii, et taotlev kohus ei ole kohustatud tasuma taotluse esitanud kohtule ettemaksu tunnistajale makstava hüvitise katteks ega tasuma üle kuulatud tunnistajale hüvitisena makstud summat tagantjärele.

____________

1 - ELT C 244, 10.10.2009.