Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 17 iunie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln – Germania) – Deutsche Lufthansa AG/ZR

(Cauza C-107/21)1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 182, 10.5.2021