Language of document :

Odwołanie wniesione w dniu 24 lutego 2021 r. przez Cinkciarz.pl sp. z o.o. od wyroku Sądu dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-665/19, Cinkciarz.pl / EUIPO

(Sprawa C-114/21 P)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Przedstawiciele: E. Skrzydło-Tefelska, radca prawny, K. Gajek, adwokat, M. Żuk, radca prawny)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania.

____________