Language of document :

Acțiune introdusă la 28 mai 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-57/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipresa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de reducere a prestației de invaliditate a reclamantului pentru lunile iunie-septembrie 2011

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei, în măsura în care există, utraque incerta sunt, de respingere a cererii din 19/10/2011;

anularea deciziei Comisiei, în măsura în care există, utraque incerta sunt, de respingere a reclamației din data de 20/10/2011;

anularea oricărei decizii, dacă și în măsura în care există, utraque incerta sunt, în temeiul căreia Comisia a dedus în mod nelegal, din fiecare cuantum lunar al prestației de invaliditate care îi revenea reclamantului pentru lunile iunie-septembrie 2011, o sumă totală de 1661 de euro și anularea deciziilor, dacă și în măsura în care există, de a efectua următoarele rețineri;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 1661 de euro și a dobânzilor pentru această sumă în valoare de 15 % pe an, cu capitalizare anuală, începând de la 27/10/2011 și până în ziua în care va avea loc plata efectivă;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.