Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne prvi 7. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-57/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Invalidnina – Odbitek zneska terjatve institucije – Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno brez pravne podlage)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti zavrnilnih odločb Komisije zaradi molka o zmanjšanju zneska invalidnine tožeče stranke za mesece od junija do septembra 2011 in za plačilo zamudnih obresti v višini 15 % ter zneska 500 EUR

Izrek

1.    Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne, ker je očitno brez pravne podlage.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija, tudi tiste v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe v zadevah F-57/12 R in T-464/12 P(R).

3.    L. Marcuccio mora Splošnemu sodišču plačati 2000 EUR.

____________

1 UL C 227, 28.7.2012, str. 37: