Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


7 octombrie 2013


Cauza F‑57/12


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Prestație de invaliditate – Deducerea cuantumului unei creanțe a unei instituții – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, în esență, anularea deciziei Comisiei Europene de a deduce un cuantum total de 1 661 de euro din prestația de invaliditate care i‑a fost plătită pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie 2011 și repararea prejudiciului suferit ca urmare a acestei deduceri

Decizia:      Respinge acțiunea, în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană, inclusiv pe cele aferente procedurii privind măsurile provizorii în cauzele F‑57/12 R și T‑464/12 P(R). Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Decizie care lezează – Obligația de motivare – Decizie care se înscrie într‑un context cunoscut de destinatar

(Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf)

2.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli judiciare – Cheltuieli impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar – Obligarea funcționarului la rambursarea cheltuielilor respective

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94 lit. (a)]

1.       Obligația de a motiva o decizie care lezează are ca scop să ofere persoanei interesate o indicație suficientă pentru a afla dacă decizia este bine fundamentată sau dacă este, eventual, afectată de un viciu care permite contestarea validității sale și să dea posibilitatea instanței comunitare să își exercite controlul asupra legalității deciziei atacate. Astfel, o decizie este suficient de motivată atunci când actul care face obiectul acțiunii a intervenit într‑un context cunoscut funcționarului vizat, care îi permite să înțeleagă întinderea măsurii adoptate în privința sa.

(a se vedea punctele 30 și 31)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 7 octombrie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑3/08, punctul 27 și jurisprudența citată; 1 decembrie 2010, Gagalis/Consiliul, F‑89/09, punctul 67 și jurisprudența citată

2.      În temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul în care acesta a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea este vădit abuzivă, poate să oblige partea care le‑a provocat la restituirea integrală sau parțială a acestora, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 de euro. O acțiune acaparează vădit în mod abuziv resursele instanței atunci când reclamantul trece sub tăcere orice informație referitoare la motivul deciziilor unei instituții, pe care aceasta i l‑a furnizat însă și despre care a avut cunoștință înainte de introducerea acțiunii.

(a se vedea punctele 55 și 56)