Language of document : ECLI:EU:C:2009:337

C‑241/07. sz. ügy

JK Otsa Talu OÜ

kontra

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(a Riigikohus [Észtország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„EMOGA – 1257/1999/EK rendelet – Közösségi vidékfejlesztési támogatás – Agrár‑környezetvédelmi termelési módszerekhez nyújtott támogatás”

Az ítélet összefoglalása

Mezőgazdaság – Közös agrárpolitika – Az EMOGA általi finanszírozás – Vidékfejlesztési támogatás – Agrár‑környezetvédelmi termelési módszerekhez nyújtott támogatás

(A 2223/2004 rendelettel módosított 1257/1999 tanácsi rendelet, 24. cikk, (1) bekezdés, 37. cikk, (4) bekezdés, és 39. cikk, (3) bekezdés)

A 2223/2004 rendelettel módosított, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999 rendelet 37. cikkének (4) bekezdésével és 39. cikkével összefüggésben értelmezett 24. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel nem ellentétes, hogy valamely tagállam az elégtelen költségvetési források miatt kizárólag az olyan gazdálkodókra szűkíti a vidékfejlesztési támogatásra jogosultak körét, akiknek a javára már az előző pénzügyi évben döntést hoztak ilyen támogatás nyújtásáról.

Az 1257/1999 rendelet céljára tekintettel, amely az általános értelemben vett agrár‑környezetvédelmi és vidékfejlesztés ösztönzésére irányul, a tagállamoknak pénzügyi forrásaik megfelelő kezelésére kell törekedniük oly módon, hogy az ugyanazon rendelet értelmében jogosult valamennyi kérelmező számára lehetővé tegyék a vidékfejlesztési támogatásban való részesülést. Mindazonáltal e rendelet 37. cikkének (4) bekezdése és 39. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok a közösségi vidékfejlesztési támogatások megadását további vagy szigorúbb feltételekhez köthetik, azzal a feltétellel, hogy az ilyen feltételek összhangban vannak a hivatkozott rendeletben megállapított célkitűzésekkel és követelményekkel, és a támogatási intézkedéseket szükség esetén a későbbiekben az összhang és az összeegyeztethetőség biztosítása érdekében a tagállamoknak felül kell vizsgálni. Ennélfogva az agrár‑környezetvédelmi támogatási rendszer programozása fejlődhet, a hivatkozott rendszer kiigazítását azonban az említett rendelet célkitűzéseinek tiszteletben tartásával kell végrehajtani.

A költségvetési forrásoknak az érintett tagállamban való elégtelenségéhez kapcsolódó összefüggéseket figyelembe véve a nemzeti jogalkotó azon döntése, hogy a vidékfejlesztési támogatásban részesülők csoportját azon gazdálkodókra szűkíti, akik már a megelőző évben agrár‑környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat tettek, beleillik a tagállamokat az 1257/1999 rendelet értelmében megillető mozgástérbe.

(vö. 38–40., 48., 54. pont és a rendelkező rész)