Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 4. juuni 2009. aasta otsus (Riigikohtu (Eesti Vabariik) eelotsusetaotlus) - JK Otsa Talu OÜ versus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Kohtuasi C-241/07)1

(EAGGF - Määrus (EÜ) nr 1257/1999 - Ühenduse toetus maaelu arendamiseks - Keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise toetamine)

Kohtumenetluse keel: eesti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Riigikohus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: JK Otsa Talu OÜ

Vastustaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Riigikohus - Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, lk 80; ELT eriväljaanne 03/25, lk 391) artiklite 22, 23, artikli 24 lõike 1, artikli 37 lõike 4 ja artikli 39 tõlgendamine - Siseriiklikud õigusnormid, millega võimaldatakse põllumajanduslikku keskkonnatoetust saada ainult neil taotlejatel, kes on eelmisel eelarveaastal juba toetust saanud, ning selliste uute taotlejate väljajätmine, kes võtavad kohustuse korraldada oma tootmine põllumajanduse keskkonnapoliitikaga seotud nõuetele vastavaks

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (muudetud nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2223/2004) artikli 24 lõikega 1 ning artikli 37 lõikega 4 ja artikliga 39 ei ole vastuolus see, kui eelarvevahendite ebapiisavuse korral kitsendab liikmesriik maaelu arengu toetuse saajate ringi selliselt, et sinna kuuluvad üksnes põllumajandustootjad, kellele on juba eelmisel eelarveaastal tehtud toetuse määramise otsus.

____________

1 - ELT C 170, 21.7.2007.