Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 21. detsembril 2020 – W. G. versus Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(kohtuasi C-697/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: W. G.

Vastustaja: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisene praktika, mis on kujunenud 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. 2011, nr 177, jrk nr 1054, muudetud redaktsioon) artikli 15 lõigete 4 ja 5 alusel ning mis välistab võimaluse lugeda eraldi maksukohustuslasteks abikaasad, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega põllumajandusettevõtte raames, kasutades vara, mis on nende ühisvara?

Kas esimesele küsimusele vastamisel on tähtis asjaolu, et riigisisese praktika kohaselt juhul, kui üks abikaasa otsustab oma tegevuse puhul valida tavapäraste käibemaksureeglite kohaldamise, kaotab teine abikaasa kindla maksumääraga põllumajandustootja staatuse?

Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline asjaolu, et vara, mida kumbki abikaasa kasutab oma majandustegevuse tarbeks iseseisvalt ja sõltumatult, on võimalik selgelt eristada?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.