Language of document :

2017 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Clean Sky 2 Joint Undertaking / Revoind Industriale

(Byla T-318/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU), atstovaujama B. Mastantuono ir advokato M. Velardo

Atsakovė: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

priteisti iš atsakovės sumokėti CSJU 359 913,75 EUR sumą pagal Susitarimą su partneriais dėl dotacijų Nr. 325940 „EULOSAM – Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model“ ir 2 105,25 EUR sumą kaip delspinigius, apskaičiuotus taikant 3,5 % normą už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 31 d. iki balandžio 1 d.,

priteisti iš atsakovės mokėti 34,51 EUR dydžio palūkanas per dieną nuo 2017 m. balandžio 2 d. iki kol įsiskolinimas bus visiškai padengtas ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais pagrindais.

Ieškovė teigia, kad atsakovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, kai neįgyvendino projekto EULOSAM ir nepateikė CSJU atitinkamų ataskaitų ir rezultatų pagal Susitarimo dėl dotacijų II priedo II.2 straipsnį.

Be to, atsakovė neatliko darbo, kurį turėjo padaryti, kaip nurodyta I priede, todėl pažeidė savo pareigas pagal Susitarimo dėl dotacijų II priedo II.3 straipsnio a, e ir h punktus.

Dėl to konsorciumas nutraukė Susitarimą dėl dotacijų ir pateikė debeto avizą dėl 359 913,75 EUR išankstinio finansavimo sumos, kurią koordinatorius jau buvo išmokėjęs atsakovei pagal Susitarimą dėl dotacijų. Iš tiesų išankstinio finansavimo suma lieka ieškovės nuosavybe iki galutinio mokėjimo.

Faktinės aplinkybės, dėl kurių kyla Revoind Industriale S.r.l., kaip naudos gavėjos pagal Susitarimą dėl dotacijų, prievolės, šioje byloje iš esmės nėra ginčijamos ir atsakovės prieštaravimai yra bendro pobūdžio, neišsamūs ir dėl jų nepateikta jokių pagrindžiančių įrodymų, taigi yra visiškai nepagrįsti.

Taigi ieškovė turi teisę reikalauti išieškoti ir grąžinti atsakovei sumokėtą išankstinio finansavimo sumą kartu su delspinigiais.

____________