Language of document :

Acțiune introdusă la 8 mai 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Cauza T-270/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (reprezentanți: B. Mastantuono, agent și M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea pârâtei să plătească suma de 625 793,42 EUR în legătură cu acordul de grant pentru parteneri nr. 620108, „LOSITA - LOw Subsonic Investigation of a large complete Turboprop Aircraft”, la care se adaugă suma de 3 240,41 EUR cu titlu de dobânzi de întârziere, calculate în cotă de 3,5 % pentru perioada cuprinsă între 7 februarie 2017 și 1 aprilie 2017;

obligarea pârâtei să plătească 60,61 EUR pe zi cu titlu de dobândă de la 2 aprilie 2017 până la data plății integrale a datoriei; și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă următorul motiv.

Reclamanta susține că pârâta și-a încălcat obligațiile contractuale prin neimplementarea proiectului LOSITA și prin nefurnizarea către CSJU a rapoartelor și a rezultatelor relevante, în conformitate cu articolul II.2 din anexa II la acordul de grant.

În plus, pârâta nu a efectuat lucrările de executat în conformitate cu anexa I, încălcându-și astfel obligațiile din articolul II.3 literele a), e) și h) din anexa II la acordul de grant.

În consecință, reclamanta a încetat contractul de grant în temeiul articolului II.38 din anexa II la acordul de grant și a emis o notă de debit pentru prefinanțarea de 625 793,42 care fusese plătită deja pârâtei de către coordonator, în conformitate cu prevederile acordului de grant. Astfel, prefinanțarea rămâne proprietatea reclamantei până la plata finală.

Faptele care au generat obligațiile Revoind Industriale Srl, ca beneficiară a acordului de grant, sunt în mare măsură necontestate în speță, iar obiecțiunile pârâtei, întrucât sunt generale, incomplete și lipsite de orice element justificativ, par a fi complet neîntemeiate.

În consecință, reclamanta este îndreptățită să solicite recuperarea și rambursarea sumei plătite pârâtei cu titlu de prefinanțare, majorată cu dobânda penalizatoare.

____________