Language of document :

Tužba podnesena 13. studenoga 2015. – Psara protiv Parlamenta

(predmet T-639/15)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Maria Psara (Atena, Grčka) (zastupnik: N. Pirc Musar, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europskog parlamenta A(2015)8602 C od 16. rujna 2015. kojom se odbija tužiteljev ponovni zahtjev za pristup određenim dokumentima koji se odnose na podatke o putnim troškovima, dnevnicama, naknadama općih troškova i troškovima parlamentarne pomoći, opće naknade za izdatke i troškove osoblja zastupnika Europskog parlamenta;

naloži Parlamentu snošenje tužiteljevih troškova sukladno člancima 134. i 140. Poslovnika Suda, uključujući troškove intervenijenata.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na povredu članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe 1049/20011 u vezi s člankom 8. točkom (b) Uredbe 45/20012 , jer traženi osobni podaci nisu zaštićeni pravom Zajednice.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na povredu članka stavka 1. točke (b) Uredbe 1049/2001 u vezi s člankom 8. točkom (b) 45/2001, jer je odbijen pristup traženim podacima iako su uvjeti za njihovo otkrivanje bili ispunjeni.

Treći tužbeni razlog odnosi se na povredu opće obveze, sukladno člancima 2. i 4. Uredbe 1049/2001 u vezi s člankom 6. stavkom 3. Uredbe 1049/2001, da se ispita svaki pojedinačni dokument.

Četvrti tužbeni razlog navodi povredu članka 4. stavka 6. Uredbe 1049/2001, jer odbijanje djelomičnog pristupa traženim dokumentima nije bilo opravdano.

Peti tužbeni razlog navodi povredu obveze obrazlaganja kako je propisana člankom 7. stavkom 1. i člankom 8. stavkom 1. Uredbe 1049/2001, jer Parlament nije odgovorio na sve tužiteljeve argumente.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001 L 145, str. 43) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.).

2 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL 2001 L 8, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 34., str. 6.).