Language of document :

2015. november 13-án benyújtott kereset – Psara kontra Parlament

(T-639/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Maria Psara (Athén, Görögország) (képviselő: N. Pirc Musar ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament 2015. szeptember 16-i A(2015)8602 C. számú azon határozatát, amely elutasította a felperesnek az európai parlamenti képviselők utazási költségei, napidíjai, általános költségtérítései és személyzeti szabályzatok szerinti költségeire vonatkozó információkkal kapcsolatos egyes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmét;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 134. és 140. cikke értelmében a Parlamentet kötelezze a felperes költségeinek viselésére, ideértve az esetleges beavatkozók költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

Az első, a 45/2001 rendelet1 8. cikkének b) pontjával együttesen értelmezett 1049/2001 rendelet2 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalap, mivel a kért személyes adatokra nem terjed ki közösségi szabályozás által biztosított védelem.

A második, a 45/2001 rendelet 8. cikkének b) pontjával együttesen értelmezett 1049/2001 rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalap, mivel a kért információkhoz való hozzáférést annak ellenére tagadta meg a Parlament, hogy a hozzáférhetővé tétel feltételei teljesültek.

A harmadik, a 1049/2001 rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével együttesen értelmezett 1049/2001 rendelet 2. és 4. cikke szerinti, minden egyes dokumentum vizsgálatára vonatkozó általános kötelezettség megsértésére alapított jogalap.

A negyedik, az 1049/2001 rendelet 4. cikke (6) bekezdésének megsértésére alapított jogalap, mivel a kért dokumentumokhoz való részleges hozzáférés megtagadását nem igazolta a Parlament.

Az ötödik, az 1049/2001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének és 8. cikke (1) bekezdésének szerinti indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap, mivel a Parlament nem válaszolt a felperes valamennyi érvére.

____________

1 A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása [helyesen: kezelése] tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 8., 1.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.).

2 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).