Language of document :

Tožba, vložena 13. novembra 2015 – Psara/Parlament

(Zadeva T-639/15)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Psara (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Pirc Musar, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo Evropskega parlamenta A(2015)8602 C z dne 16. septembra 2015 o zavrnitvi potrdilne prošnje tožeče stranke za dostop do nekaterih dokumentov glede podatkov – za člane Evropskega parlamenta – o potnih stroških, dnevnicah, nadomestilih splošnih stroškov in stroških parlamentarne pomoči;

se Parlamentu v skladu s členoma 134 in 140 naloži plačilo stroškov tožeče stranke, vključno s stroški intervenientov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

S prvim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 4(1)(b) Uredbe št. 1049/20011 in člena 8(b) Uredbe št. 45/20012 , ker zahtevani osebni podatki niso zaščiteni z zakonodajo Skupnosti.

Z drugim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 in člena 8(b) Uredbe št. 45/2001, ker je bil dostop do zahtevane informacije zavrnjen, čeprav so bili pogoji za njeno razkritje izpolnjeni.

S tretjim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev splošne obveznosti, ki izhaja iz členov 2, 4 in 6(3) Uredbe št. 1049/2001, in sicer posamične preučitve vsakega dokumenta.

S četrtim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 4(6) Uredbe št. 1049/2001, ker zavrnitev delnega dostopa do zahtevanih dokumentov ni bila utemeljena.

S petim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev členov 7(1) in 8(1) Uredbe št. 1049/2001, ker Parlament ni preučil vseh trditev tožeče stranke.

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

2 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 26, str. 102).