Language of document :

Presuda Općeg suda od 25. rujna 2018. – Psara i dr. protiv Parlamenta

(predmeti T-639/15 do T-666/15 i T-94/16)1

(„Pristup dokumentima – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – Europski parlament – Trošenje naknada članova Parlamenta – Odbijanje pristupa – Nepostojeći dokumenti – Osobni podaci – Uredba (EZ) br. 45/2001 – Nužnost prijenosa podataka – Konkretno i pojedinačno ispitivanje – Djelomičan pristup – Neprimjerena razina administrativnog opterećenja – Obveza obrazlaganja”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužiteljica u predmetu T-639/15: Maria Psara (Atena, Grčka) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-640/15: Tina Kristan (Ljubljana, Slovenija) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-641/15: Tanja Malle (Beč, Austrija) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-642/15: Wojciech Cieśla (Varšava, Poljska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-643/15: Staffan Dahllof (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-644/15: Delphine Reuter (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetima T-645/15 i T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Prag, Češka Republika) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-646/15: Harry Karanikas (Chalándri, Grčka) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetima T-647/15 i T-657/15: Crina Boros (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetima T-648/15, T-663/15 i T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Latvija) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-649/15: Balazs Toth (Budimpešta, Mađarska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-651/15: Atanas Čobanov (Plessis-Robinson, Francuska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-652/15: Dirk Liedtke (Hamburg, Njemačka) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-653/15: Nils Mulvad (Risskov, Danska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Nizozemska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-656/15: Guia Baggi (Firenca, Italija) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-658/15: Marcos García Rey (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-659/15: Mark Lee Hunter (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-660/15: Kristof Clerix (Bruxelles) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-661/15: Rui Araujo (Lisabon, Portugal) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-662/15: Anuška Delić (Ljubljana) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-664/15: Jacob Borg (San Ġiljan, Malta) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužiteljica u predmetu T-666/15: Matilda Bačelić (Zagreb, Hrvatska) (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tužitelj u predmetu T-94/16: Gavin Sheridan (zastupnici: N. Pirc Musar i R. Lemut Strle, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: N. Görlitz, C. Burgos i M. Windisch, agenti)

Predmet

Zahtjevi na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluka Parlamenta A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C od 14. rujna 2015., A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C od 15. rujna 2015., A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C od 16. rujna 2015. i A(2015) 13844 C od 14. siječnja 2016., kojima je Parlament na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.) odbio njihove ponovne zahtjeve za pristup dokumentima Parlamenta koji sadržavaju informacije koje se odnose na naknade njegovim članovima.

Izreka

Predmeti T-639/15 do T-666/15 i T-94/16 spajaju se u svrhu donošenja ove presude.

Tužbe se odbijaju.

Mariji Psari, Tini Kristan, Tanji Malle, Wojciechu Cieśli, Staffanu Dahllofu, Delphine Reuter, društvu České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harryju Karanikasu, Crini Boros, društvu Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Balazsu Tothu, Minni Knus-Galán, Atanasu Čobanovu, Dirku Liedtkeu, Nilsu Mulvadu, Hugu van der Parreu, Guiji Baggi, Marcosu Garcíji Reyu, Marku Leeju Hunteru, Kristofu Clerixu, Ruiju Arauju, Anuški Delić, Jacobu Borgu, Matildi Bačelić i Gavinu Sheridanu nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 48, 8. 2. 2016.