Language of document :

A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Psara és társai kontra Parlament

(T-639/15–T-666/15. és T-94/16. sz. egyesített ügyek)1

(„A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Európai Parlament – A Parlament tagjai juttatásainak az általuk való elköltése – A hozzáférés megtagadása – Nem létező dokumentumok – Személyes adatok – 45/2001/EK rendelet – Az adatok továbbításának szükségessége – Konkrét és egyedi vizsgálat – Részleges hozzáférés – Túlzott adminisztratív teher – Indokolási kötelezettség”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes a T 639/15. sz. ügyben: Maria Psara (Athén, Görögország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T 640/15. sz. ügyben: Tina Kristan (Ljubljana, Szlovénia) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-641/15. sz. ügyben: Tanja Malle (Bécs, Ausztria) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-642/15. sz. ügyben: Wojciech Cieśla (Varsó, Lengyelország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-643/15. sz. ügyben: Staffan Dahllof (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-644/15. sz. ügyben: Delphine Reuter (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-645/15 és T -654/15. sz. ügyekben: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-646/15. sz. ügyben: Harry Karanikas (Chalándri, Görögország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-647/15 és T-657/15. sz. ügyekben: Crina Boros (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-648/15, T-663/15 és T-665/15. sz. ügyekben: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-649/15. sz. ügyben: Tóth Balazs (Budapest, Magyarország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-650/15. sz. ügyben: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finnország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-651/15. sz. ügyben: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Franciaország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-652/15. sz. ügyben: Dirk Liedtke (Hambourg, Németország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-653/15. sz. ügyben: Nils Mulvad (Risskov, Dánia) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-655/15. sz. ügyben: Hugo van der Parre (Huizen, Hollandia) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-656/15. sz. ügyben: Guia Baggi (Florence, Olaszország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-658/15. sz. ügyben: Marcos García Rey (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-659/15. sz. ügyben: Mark Lee Hunter (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-660/15. sz. ügyben: Kristof Clerix (Brüsszel) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-661/15. sz. ügyben: Rui Araujo (Lisszabon, Portugália) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-662/15. sz. ügyben: Anuška Delić (Ljubljana) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T -664/15. sz. ügyben: Jacob Borg (San Ġiljan, Málta) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-666/15. sz. ügyben: Matilda Bačelić (Zágráb, Horvátország) (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Felperes a T-94/16. sz. ügyben: Gavin Sheridan (képviselők: N. Pirc Musar és R. Lemut Strle ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: N. Görlitz, C. Burgos és M. Windisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament 2015. szeptember 14-i A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, 2015. szeptember 15-i A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, 2015. szeptember 16-i A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C és 2016. január 14-i A(2015) 13844 C határozatának a megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, mely határozatokkal a Parlament az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) alapján elutasította a felperesek megerősítő kérelmeit a Parlamentnek a tagjai juttatásait érintő információkat tartalmazó dokumentumaihoz való hozzáférés iránt.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a T-639/15–T-666/15. és T-94/16. sz. ügyeket ítélethozatal céljából egyesíti.

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

Maria Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof, Delphine Reuter, a České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harry Karanikas, Crina Boros, a Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Tóth Balázs, Minna Knus-Galán, Atanas Tchobanov, Dirk Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey, Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg, Matilda Bačelić és Gavin Sheridan maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 48., 2016.2.8.