Language of document :

Vispārējās tiesas 2018. gada 25. septembra spriedums – Psara u.c./Parlaments

(Lietas no T-639/15 līdz T-666/15 un T-94/16) 1

(Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Eiropas Parlaments – Parlamenta deputātu piemaksu tēriņi – Piekļuves atteikums – Neesoši dokumenti – Personas dati – Regula (EK) Nr. 45/2001 – Datu nosūtīšanas vajadzība – Konkrēta un individuāla pārbaude – Daļēja piekļuve – Pārmērīgs administratīvs slogs – Pienākums norādīt pamatojumu)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja lietā T-639/15: Maria Psara (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-640/15: Tina Kristan (Ļubļana, Slovēnija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-641/15: Tanja Malle (Vīne, Austrija (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-642/15: Wojciech Cieśla (Varšava, Polija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-643/15: Staffan Dahllof (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-644/15: Delphine Reuter (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietās T-645/15 un T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Prāga, Čehijas Republika) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-646/15: Harry Karanikas (Halandrija, Grieķija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietās T-647/15 un T-657/15: Crina Boros (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietās T-648/15, T-663/15 un T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Rīga, Latvija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-649/15: Balazs Toth (Budapešta, Ungārija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Somija) pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Francija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-652/15: Dirk Liedtke (Hamburga, Vācija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-653/15: Nils Mulvad (Riskova, Dānija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Nīderlande) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-656/15: Guia Baggi (Florence, Itālija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-658/15: Marcos García Rey (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-659/15: Mark Lee Hunter (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-660/15: Kristof Clerix (Brisele) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-661/15: Rui Araujo (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-662/15: Anuška Delić (Ļubļana) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-664/15: Jacob Borg (Sandžiljana, Malta) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītāja lietā T-666/15: Matilda Bačelić (Zagreba, Horvātija) (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Prasītājs lietā T-94/16: Gavin Sheridan (pārstāvji: N. Pirc Musar un R. Lemut Strle, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: N. Görlitz, C. Burgos un M. Windisch)

Priekšmets

Prasības, kas ir pamatotas ar LESD 263. pantu un kurās ir lūgts atcelt Eiropas Parlamenta 2015. gada 14. septembra Lēmumus A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, 2015. gada 15. septembra Lēmumus A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, 2015. gada 16. septembra Lēmumus A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C un 2016. gada 14. janvāra Lēmumu A(2015) 13844 C, ar kuriem Parlaments, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.), ir noraidījis prasītāju atkārtotos pieteikumus par piekļuvi Parlamenta dokumentiem, kas satur informāciju par Parlamenta deputātu piemaksām.

Rezolutīvā daļa

Lietas no T-639/15 līdz T-666/15 un T-94/16 apvienot sprieduma taisīšanai.

Prasības noraidīt.

Maria Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof, Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harry Karanikas, Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Balazs Toth, Minna Knus-Galán, Atanas Tchobanov, Dirk Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey, Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg, Matilda Bačelić un Gavin Sheridan atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 48, 8.2.2016.