Language of document :

Arrest van het Gerecht van 25 september 2018 – Psara e.a / Parlement

(Zaken T-639/15 tot en met T- 666/15 en T- 94/16)1

[„Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Europees Parlement – Uitgave door de leden van het Europees Parlement van hun vergoedingen – Weigering van toegang – Niet-bestaande documenten – Persoonsgegevens – Verordening (EG) nr. 45/2001 – Noodzaak van de doorgifte van gegevens – Concreet en individueel onderzoek – Gedeeltelijke toegang – Buitensporige administratieve belasting – Motiveringsplicht”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij in zaak T-639/15: Maria Psara (Athene, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-640/15: Tina Kristan (Ljubljana, Slovenië) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-641/15: Tanja Malle (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-642/15: Wojciech Cieśla (Warschau, Polen) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-643/15: Staffan Dahllof (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-644/15: Delphine Reuter (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaken T-645/15 en T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praag, Tsjechië) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-646/15: Harry Karanikas (Chalándri, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaken T-647/15 en T-657/15: Crina Boros (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaken T-648/15, T-663/15 en T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Letland) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-649/15: Balazs Toth (Boedapest, Hongarije) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finland) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Frankrijk) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-652/15: Dirk Liedtke (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-653/15: Nils Mulvad (Risskov, Denemarken) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Nederland) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-656/15: Guia Baggi (Florence, Italie) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-658/15: Marcos García Rey (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-659/15: Mark Lee Hunter (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-660/15: Kristof Clerix (Brussel) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-661/15: Rui Araujo (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-662/15: Anuška Delić (Ljubljana) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-664/15: Jacob Borg (San Ġiljan, Malta) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-666/15: Matilda Bačelić (Zagreb, Kroatië) (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-94/16: Gavin Sheridan (vertegenwoordigers: N. Pirc Musar en R. Lemut Strle, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: N. Görlitz, C. Burgos en M. Windisch, gemachtigden)

Voorwerp

betreffende verzoeken krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van de volgende besluiten van het Parlement: A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, van 14 september 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, van 15 september 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, van 16 september 2015, en A(2015) 13844 C, van 14 januari 2016, waarbij het Parlement op grond van verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43) de confirmatieve verzoeken van verzoekers om toegang tot de documenten van het Parlement die informatie bevatten over de vergoedingen van leden van het Parlement, heeft afgewezen.

Dictum

De zaken T-639/15 tot en met T-666/15 en T-94/16 worden gevoegd voor het arrest.

De beroepen worden verworpen.

Maria Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof, Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harry Karanikas, Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Balazs Toth, Minna Knus-Galán, Atanas Tchobanov, Dirk Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey, Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg, Matilda Bačelić en Gavin Sheridan worden verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 48 van 08.02.2016.