Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Psara a i./Parlament

(veci T-639/15 až T-666/15 a T-94/16)1

(„Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Európsky parlament – Výdavky poslancov Parlamentu a ich príspevky – Zamietnutie prístupu – Neexistujúce dokumenty – Osobné údaje – Nariadenie (ES) č. 45/2001 – Nevyhnutnosť prenosu údajov – Konkrétne a individuálne preskúmanie – Čiastočný prístup – Nadmerné administratívne zaťaženie – Povinnosť odôvodnenia“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa vo veci T-639/15: Maria Psara (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-640/15: Tina Kristan (Ľubľana, Slovinsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-641/15: Tanja Malle (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-642/15: Wojciech Cieśla (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-643/15: Staffan Dahllof (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-644/15: Delphine Reuter (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veciach T-645/15 a T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praha, Česká republika) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-646/15: Harry Karanikas (Chalándri, Grécko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veciach T-647/15 a T-657/15: Crina Boros (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veciach T-648/15, T-663/15 a T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lotyšsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-649/15: Balazs Toth (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Fínsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Francúzsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-652/15: Dirk Liedtke (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-653/15: Nils Mulvad (Risskov, Dánsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Holandsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-656/15: Guia Baggi (Florencia, Taliansko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-658/15: Marcos García Rey (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-659/15: Mark Lee Hunter (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-660/15: Kristof Clerix (Brusel) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-661/15: Rui Araujo (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-662/15: Anuška Delić (Ľubľana) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-664/15: Jacob Borg (San Ġiljan, Malta) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobkyňa vo veci T-666/15: Matilda Bačelić (Záhreb, Chorvátsko) (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalobca vo veci T-94/16: Gavin Sheridan (v zastúpení: N. Pirc Musar a R. Lemut Strle, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: N. Görlitz, C. Burgos a M. Windisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrhy na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutí Parlamentu A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C a A(2015) 8344 C zo14. septembra 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C a A(2015) 8305 C z 15. septembra 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C a A(2015) 8672 C zo 16. septembra 2015 a rozhodnutia A(2015) 13844 C zo 14. januára 2016, ktorými Parlament zamietol na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331), opakované žiadosti žalobcov o prístup k dokumentom Parlamentu obsahujúcim informácie týkajúce sa náhrad jeho poslancov

Výrok rozsudku

Veci T-639/15 až T-666/15 a vec T-94/16 sa spájajú na účely vyhlásenia rozsudku.

Žaloby sa zamietajú.

Maria Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof, Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harry Karanikas, Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Balazs Toth, Minna Knus-Galán, Atanas Čobanov, Dirk Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey, Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg, Matilda Bačelić a Gavin Sheridan sú povinní nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 48, 8.2.2016.