Language of document :

Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Psara m.fl. mot parlamentet

(Målen T-639/15–T-666/15 och T-94/16)1

(Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Europaparlamentet – Parlamentsledamöternas användning av ersättningar – Nekad tillgång – Handlingar som inte existerar – Personuppgifter – Förordning (EG) nr 45/2001 – Huruvida överföring av uppgifterna är nödvändig – Konkret och individuell prövning – Tillgång till delar av handlingarna – Orimlig administrativ börda – Motiveringsskyldighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande i målet T-639/15: Maria Psara (Athen, Grekland) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-640/15: Tina Kristan (Ljubljana, Slovenien) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-641/15: Tanja Malle (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-642/15: Wojciech Cieśla (Warszawa, Polen) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-643/15: Staffan Dahllof (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-644/15: Delphine Reuter (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målen T-645/15 och T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-646/15: Harry Karanikas (Chalándri, Grekland) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökanden i målen T-647/15 och T-657/15: Crina Boros (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målen T-648/15 T-663/15 och T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettland) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-649/15: Balazs Toth (Budapest, Ungern) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsingfors, Finland) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Frankrike) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-652/15: Dirk Liedtke (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-653/15: Nils Mulvad (Risskov, Danmark) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Nederländerna) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-656/15: Guia Baggi (Florence, Italien) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-658/15: Marcos García Rey (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-659/15: Mark Lee Hunter (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-660/15: Kristof Clerix (Bryssel) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-661/15: Rui Araujo (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-662/15: Anuška Delić (Ljubljana) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-664/15: Jacob Borg (San Ġiljan, Malta) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-666/15: Matilda Bačelić (Zagreb, Kroatien) (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Sökande i målet T-94/16: Gavin Sheridan (ombud: advokaterna N. Pirc Musar och R. Lemut Strle)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: N. Görlitz, C. Burgos och M. Windisch)

Saken

Talan i dessa mål avser ansökningar om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, av den 14 september 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, av den 15 september 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, av den 16 september 2015, och A(2015) 13844 C, av den 14 januari 2016, genom vilka parlamentet, på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43), avslog de bekräftande ansökningar om tillgång till parlamentshandlingar med uppgifter om ersättningar till institutionens ledamöter som hade ingetts av sökandena.

Domslut

Målen T-639/15–T-666/15 och T-94/16 förenas vad gäller domen.

Talan ogillas i samtliga mål.

Maria Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof, Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harry Karanikas, Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Balazs Toth, Minna Knus-Galán, Atanas Tchobanov, Dirk Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey, Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg, Matilda Bačelić och Gavin Sheridan ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 48, 8.2.2016.