Language of document :

21. detsembril 2005 esitatud hagi - Economidis versus komisjon

(Kohtuasi F-122/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J-N Luis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb S. Hogan'i nimetamist osakonna "RTD.F.5 - biotehnoloogia ja rakendusgeneetika" juhatajaks;

tühistada otsus, mis käsitleb hageja kandidatuuri tagasilükkamist sellele töökohale;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni ametnikust hageja vaidlustab ametisse nimetava asutuse poolt tema kandidatuuri tagasilükkamise osakonna "RTD.F.5 - biotehnoloogia ja rakendusgeneetika" juhataja ametikohale (vaba ametikoha teadanne KOM/R/7012/04).

Oma nõuete toetuseks osutab hageja töölevõtmise menetluse ebaseaduslikkusele, personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 ja artikli 31 rikkumisele, põhjendamiskohustuse rikkumisele ning ilmsele hindamisveale.

Ta väidab täpsemalt järgmist:

-    jättes määramata sellele ametikohale ettenähtud palgaastme, ei teavitanud ametisse nimetav asutus kandidaate võimalikult täpselt selle ametikoha täitmise eelduseks olevatest nõuetest, et kandidaadid võiksid hinnata, kas neil on mõtet oma kandidatuuri esitada;

-    komisjoni esitatud põhjendus ei ole asjakohane, kuna see ei võimalda hagejal analüüsida otsuse põhjendatust ega ühenduse kohtul teostada kohtulikku kontrolli;

-    vaidlustatud otsused sisaldavad ilmset hindamisviga, kuna väljavalitud kandidaadil puuduvad võrreldes hagejaga, kelle kutsealane kogemus väljendab kõrgetasemelist pädevust ja seda eelkõige juhtimisalal, igasugused üldised ja erikvalifikatsioonid.

____________