Language of document :

Kanne 13.12.2005 - Bracke v. komissio

(Asia F-123/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Bruwier)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös, jonka nimittävä viranomainen teki 7.9.2005 Jean Marc Bracken valituksen (asia R/570/05) johdosta, sekä tämän päätöksen johdosta suoritetut myöhemmät toimet on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka läpäisi kilpailun COM/PC/04, riitauttaa nimittävän viranomaisen sen päätöksen lainmukaisuuden, jonka mukaan häntä ei oteta palvelukseen koeajalla olevaksi virkamieheksi sen takia, että hän ei täytä ikää koskevia vaatimuksia, jotka kuuluvat edellä mainitussa kilpailussa asetettuihin pätevyysvaatimuksiin.

Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan henkilöstösääntöjen 27 artiklaa, koska sillä ilman päteviä perusteluja suljetaan pois osa avoimen viran hakijoista. Lisäksi kantaja vetoaa syrjintäkiellon periaatteen, hyvän hallintotavan periaatteen, valintalautakunnan riippumattomuuden periaatteen sekä luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen. Kantaja väittää lopuksi, että kilpailuilmoituksen määräys, johon kyseinen päätös perustuu, eli III.1 kohta, on lainvastainen, koska sillä loukataan syrjintäkiellon periaatetta, ja EY 241 artiklan mukaisesti pitäisi näin ollen katsoa, että sitä ei voida soveltaa.

____________