Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. február 1-jei ítélete - Vassilios Tsarnavas kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-125/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Előléptetés - Különböző szervezeti egységek tisztviselői érdemeinek összehasonlító vizsgálata - Kártérítés iránti kérelem - Elfogadhatóság - Ésszerű határidő - Ügyvédi munkadíj - Pert megelőző eljárás - Nem vagyoni kár)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vassilios Tsarnavas (Athén, Görögország) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes egyrészt a Bizottság 2005. április 1-jei és 2005. október 7-i, az 1998-as és 1999-es előléptetési időszakban őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmeit elutasító határozatainak megsemmisítését, másrészt az alperesnek a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár miatt méltányosan megállapított 72000 euró kártérítés fizetésére való kötelezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Közösségek Bizottságát, hogy fizessen V. Tsarnavas részére 3000 euró nem vagyoni kártérítést.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli a saját költségeit és V. Tsarnavas költségeinek egyharmadát.

V. Tsarnavas viseli saját költségeinek kétharmadát.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11., 54. o.