Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) spriedums 2007. gada 1. februārī - Tsarnavas pret Komisiju

(lieta F-125/05) 1

Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Dažādu dienestu ierēdņu salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Pieņemamība - Saprātīgs termiņš - Advokāta honorārs - Pirmstiesas procedūra - Morālais kaitējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vassilios Tsarnavas, Atēnas (Grieķija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un D. Martin, pārstāvji)

Priekšmets

Prasītājs lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas 2005. gada 1. aprīļa un 7. oktobra lēmumus, ar kuriem atteiktas viņa prasības saņemt atlīdzību par materiālo un morālo kaitējumu, ko viņš esot cietis 1998. un 1999. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un, otrkārt, piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību, kas novērtēta ex aequo un bono EUR 72 000 apmērā par nodarīto materiālo un morālo kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai samaksāt Tsarnavas EUR 3000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina vienu trešo daļu no Tsarnavas tiesāšanās izdevumiem;

Tsarnavas sedz pats divas trešdaļas no saviem izdevumiem.

____________

1 - OV 60, 11.03.2006, 54. lpp.