Language of document :

Personaldomstolens dom av den 1 februari 2007 - Vassilios Tsarnavas mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-125/05)(1)

(Tjänstemän - Jämförelse av kvalifikationer hos tjänstemän som arbetar vid olika institutioner - Skadestånd - Upptagande till sakprövning - Rimlig tidsfrist - Advokatarvoden - Administrativt förfarande - Ideell skada )

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vassilios Tsarnavas (Aten, Grekland) (ombud: advokaten N. Lhoest)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och D. Martin)

Saken

Sökanden har dels yrkat att kommissionens beslut av den 1 april 2005 och den 7 oktober 2005 genom vilka sökandens begäran om skadestånd avslogs för den materiella och ideella skada sökanden påstod sig ha lidit under befordringsomgångarna år 1998 och 1999 skall ogiltigförklaras och dels att svaranden till sökanden skall utge ett skadestånd på 72 000 euro för materiell och ideell skada i överensstämmelse med rätt och billighet.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommission skall betala ett belopp om 3 000 euro till Vassilios Tsarnavas i ideellt skadestånd.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sina egna rättegångskostnader och en tredjedel av Vassilios Tsarnavas rättegångskostnader.

Vassilios Tsarnavas skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 60 av den 11.3.2006. s. 54