Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 3. května 2007 - Bracke v. Komise

(Věc F-123/05)1

(Úředníci - Výběrové řízení - Vnitřní výběrové řízení - Podmínky připuštění - Oznámení o výběrovém řízení - Podmínky týkající se počtu let služby - Prozatímní zaměstnanci - Článek 27 služebního řádu - Zásada řádné správy - Zásada zákazu diskriminace)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgie) (zástupce: P. Bruwier, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a L. Lozano Palacios)

Předmět věci

Jednak nepoužitelnost bodu III.1 oznámení o výběrovém řízení COM/PC/04 z důvodu porušení zásady zákazu diskriminace na základě článku 241 ES a jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování odmítajícího přijetí žalobce do zaměstnání, jakož i aktů přijatých v souvislosti s tímto rozhodnutím z důvodu, že porušuje článek 27 služebního řádu, zásadu zákazu diskriminace, zásadu řádné správy, zásadu nezávislosti výběrové komise, zásadu legitimního očekávání a že vychází z protiprávního ustanovení oznámení.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně neopodstatněná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 53.