Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 3. maj 2007 - Bracke mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag F-123/05) 1

(Tjenestemænd - udvælgelsesprøve - intern udvælgelsesprøve - adgangsbetingelser - meddelelse om udvælgelsesprøve - anciennitetskrav - midlertidigt ansat personale - vedtægtens artikel 27 - princippet om god forvaltningsskik - princippet om forbud mod forskelsbehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgien) (ved avocat P. Bruwier)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og L. Lozano Palacios)

Sagens genstand

Dels uanvendelighed, i henhold til artikel 241 EF, af punkt III.1 i meddelelsen om udvælgelsesprøve KOM/PC/04 på grund af tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling, dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afvisning af at ansætte sagsøgeren, samt af de retsakter, der er udfærdiget som konsekvens af denne afgørelse, med den begrundelse, at den tilsidesætter tjenestemandsvedtægtens artikel 27, princippet om forbud mod forskelsbehandling, princippet om god forvaltningsskik, princippet om udvælgelseskomitéens uafhængighed og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning samt er baseret på en ulovlig bestemmelse i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part betaler sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 53.