Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 3. maja 2007 - Bracke proti Komisiji

(Zadeva F-123/05)1

(Uradniki - Natečaj - Notranji natečaj -Pogoji za pristop - Obvestilo o natečaju - Pogoji v zvezi z delovno dobo - Začasno osebje - Člen 27 Kadrovskih predpisov- Načelo dobre uprave - Načelo nediskriminacije)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgija) (zastopnik: P. Bruwier, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: D. Martin in L. Lozano Palacios, zastopnika)

Predmet zadeve

Prvič, neuporaba, zaradi člena 241 ES, točke III.1 obvestila o natečaju COM/PC/04, ker krši načelo nediskriminacije, in, drugič, razglasitev ničnosti odločbe OPI, s katero je bila zavrnjena zaposlitev tožeče stranke, in aktov, ki so bili sprejeti zaradi te odločbe, ker krši člen 27 Kadrovskih predpisov, načelo nediskriminacije, načelo dobre uprave, načelo neodvisnosti komisije, načelo zaupanja v pravo in ker temelji na nezakoniti določbi obvestila.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno neutemeljena.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006, str. 53.