Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 14. decembra spriedums - Economidis pret Komisiju

(lieta F-122/05) 1

Ierēdņi - Iecelšana amatā - Nodaļas vadītāja amats - Prasītāja kandidatūras noraidīšana - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Economidis, Woluwé-St-Étienne (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Komisijas lēmumu, ar kuriem ir noraidīta prasītāja kandidatūra RTD.F.5 nodaļas (Biotehnoloģija un praktiskā genomika) vadītāja amatam un kuri attiecas uz H. iecelšanu minētajā amatā, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2004. gada 23. decembra lēmumu, ar kuru H. ir iecelts nodaļas "Biotehnoloģija un praktiskā genomika" vadītāja amatā un tādējādi ir noraidīta prasītāja kandidatūra šim amatam;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 60, 11.03.2006.