Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 december 2006 - Economidis / Commissie

(Zaak F-122/05)1

(Ambtenaren - Aanstelling - Ambt van hoofd van administratieve eenheid - Afwijzing van sollicitatie van verzoeker - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ioannis Economidis (Sint-Stevens-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van hoofd van de administratieve eenheid RTD.F.5 - Biotechnologie en toegepaste genoomwetenschap, en houdende aanstelling van H. in dat ambt

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 december 2004 houdende aanstelling van H. in het ambt van hoofd van de administratieve eenheid "Biotechnologie en toegepaste genoomwetenschap" en, dientengevolge, tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar dat ambt, wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006.