Language of document :

Acţiune introdusă la 23 octombrie 2007 - Behmer/Parlamentul European

(Cauza F-124/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) a Parlamentului European prin care i se atribuie reclamantului două puncte de merit pentru anul 2005;

anularea deciziei AIPN de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2006;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, funcționar al Parlamentului European în gradul AD 12, invocă în primul rând nelegalitatea deciziilor AIPN, pe de o parte, prin care i se atribuie reclamantului două puncte de merit pentru anul 2005, iar, pe de altă parte, de a nu îl promova în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2006.

Reclamantul invocă eroarea vădită de apreciere, încălcarea obligației de motivare, încălcarea punctului I.6 din măsurile de aplicare referitoare la atribuirea punctelor de merit și promovarea, precum și încălcarea principiilor generale privind vocația la carieră și egalitatea de tratament.

Reclamantul invocă în special încălcarea articolului 45 și a articolului 110 alineatul (1) din Statutul funcționarilor, excepția de nelegalitate și încălcarea principiului încrederii legitime.

În final, reclamantul susține că a făcut obiectul unei discriminări ca urmare a activităților sale de reprezentare a personalului, cu încălcarea articolului 1d și a articolului 24b din Statutul funcționarilor, a articolului 1 al șaselea paragraf din anexa II la Statutul funcţionarilor, precum și a articolului 17 din acordul-cadru din 12 iulie 1990 dintre Parlamentul European și organizațiile sindicale sau profesionale ale personalului instituției.

____________