Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 25ης Οκτωβρίου 2007 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-122/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής/εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το υπηρεσιακό σημείωμα της 30ής Νοεμβρίου 2006, που έχει αριθμό πρωτοκόλλου RELEX.K.4 D(2006)522434·

να ακυρώσει το υπηρεσιακό σημείωμα της 15ης Φεβρουαρίου 2007, που έχει αριθμό πρωτοκόλλου D(2007)502458·

να ακυρώσει την απόφαση περί περατώσεως της έρευνας σχετικά με το περιστατικό της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, το οποίο συνίσταται στο ότι ο προσφεύγων/ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζήτησε τη συνδρομή της υπηρεσίας ασφαλείας της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγκόλα για την αντικατάσταση ενός ελαστικού του επιβατηγού αυτοκινήτου του·

να ακυρώσει την απόφαση, όπως και αν αυτή διατυπώθηκε, περί απορρίψεως, εκ μέρους της καθής/εναγομένης (στο εξής: καθής), της αιτήσεως που υπέβαλε την lη Σεπτεμβρίου 2006 ο προσφεύγων προς την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή·

να ακυρώσει, καθόσον καθίσταται αναγκαίο, το υπηρεσιακό σημείωμα της 16ης Ιουλίου 2007, που έχει αριθμό πρωτοκόλλου ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072·

να ακυρώσει, καθόσον καθίσταται αναγκαίο, την απόφαση, όπως και αν αυτή διατυπώθηκε, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που υπέβαλε στις 26 Μαρτίου 2007 ο προσφεύγων προς την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ·

να υποχρεώσει την καθής να πραγματοποιήσει έρευνα προς εξακρίβωση, αφενός, των περιστατικών της 5ης Μαΐου 2003, τα οποία συνίστανται στο ότι ο ασκών προσωρινώς καθήκοντα προϊσταμένου διοικήσεως της αντιπροσωπείας της ΕΚ στην Αγκόλα οδήγησε το επιβατηγό αυτοκίνητο του προσφεύγοντος από την εξωτερική αυλή της κατοικίας του τελευταίου σε τοποθεσία που απέχει περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, και, αφετέρου, των περιστατικών της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 και της υπάρξεως οποιασδήποτε σχέσεως μεταξύ των ως άνω περιστατικών, καθώς και να γνωστοποιήσει αμελλητί στον προσφεύγοντα τα πορίσματα της έρευνας, να αναρτήσει σε κατάλληλα και ορατά σημεία ανακοινώσεις περιλαμβάνουσες απόσπασμα των πορισμάτων της έρευνας και να διασφαλίσει την πρόσβαση στα εν λόγω πορίσματα· ή, επικουρικώς, να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση των ζημιών που απορρέουν από την απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεως της lης Σεπτεμβρίου 2006 και οι οποίες έχουν καταστεί ανεπανόρθωτες, ποσό 100 000 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και, όσον αφορά τις ζημίες που τυχόν θα επέλθουν μετά την ημερομηνία ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής, ποσό 20 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, για κάθε ημέρα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της επομένης της ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής και εκείνης κατά την οποία, αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα, θα γνωστοποιηθούν στον προσφεύγοντα και θα δημοσιοποιηθούν επαρκώς τα ως άνω πορίσματα·

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες απορρέουν από την άρνηση να του αποσταλεί μετάφραση στην ιταλική γλώσσα του υπηρεσιακού σημειώματος της 30ής Νοεμβρίου 2006 και οι οποίες έχουν καταστεί ανεπανόρθωτες, ποσό 20 000 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και, όσον αφορά τις ζημίες που τυχόν θα επέλθουν μετά την ημερομηνία ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής, ποσό 2 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, για κάθε ημέρα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της επομένης της ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής και εκείνης κατά την οποία θα ληφθούν όλα τα μέτρα εκτελέσεως της ακυρώσεως της ως άνω αρνήσεως·

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση των ζημιών που αυτός υπέστη, καθώς και των ζημιών που ενδέχεται να επέλθουν στο μέλλον, οι οποίες απορρέουν από την απόφαση περί περατώσεως της έρευνας, αφενός, όσον αφορά τις ζημίες που έχουν καταστεί ανεπανόρθωτες, ποσό 20 000 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο ποσό να είναι καταβλητέο αμέσως μετά την έκδοση της αποφάσεως επί της υπό κρίση υποθέσεως και, αφετέρου, όσον αφορά τις ζημίες που τυχόν θα επέλθουν μετά την ημερομηνία ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής, ποσό 25 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, για κάθε ημέρα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της επομένης της ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής και εκείνης κατά την οποία η καθής θα λάβει όλα τα μέτρα εκτελέσεως της επικείμενης ακυρώσεως της αποφάσεως περί περατώσεως της έρευνας·

να αναγνωρίσει τον αθέμιτο χαρακτήρα του γεγονότος ότι, τουλάχιστον έως την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων παρέλαβε το υπηρεσιακό σημείωμα της 30ής Νοεμβρίου 2006, δεν του κοινοποιήθηκε η απόφαση περί περατώσεως της έρευνας·

να αναγνωρίσει τον αθέμιτο χαρακτήρα της μη κοινοποιήσεως της αποφάσεως περί περατώσεως της έρευνας·

να υποχρεώσει την καθής, προς αποκατάσταση της ζημίας που απορρέει από τη μη κοινοποίηση της αποφάσεως περί περατώσεως της έρευνας, να καταβάλει στον προσφεύγοντα ποσό 50 000 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της επιχειρηματολογίας του, ο προσφεύγων προβάλλει τους τρεις ακόλουθους ισχυρισμούς: 1) παντελής έλλειψη αιτιολογίας, ιδίως λόγω του παράλογου χαρακτήρα, της ανακολουθίας, του αβασίμου, της συγχύσεως, του προσχηματικού χαρακτήρα και της απουσίας ή του ανεπαρκούς χαρακτήρα της προκαταρκτικής έρευνας· 2) σοβαρή, κατάφωρη και πρόδηλη παραβίαση του δικαίου· 3) παράβαση του καθήκοντος αρωγής και του καθήκοντος χρηστής διοικήσεως.

____________