Language of document :

Kanne 25.10.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-122/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustajat: asianajaja G. Cipressa)

Vastaajat: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava 30.11.2006 päivätty muistio, pöytäkirja RELEX.K.4 D (2006)522434

on kumottava 15.2.2007 päivätty muistio, pöytäkirja D(2007) 502458

on kumottava päätös, jolla päätettiin lopettaa 6.9.2001 sattuneen tapahtuman tutkimukset; tuolloin kantaja pyysi Euroopan yhteisöjen komission Angolan edustuston turvallisuuspalvelun apua oman henkilöautonsa puhjenneen renkaan vaihtamiseksi

on kumottava päätös, olipa se missä muodossa hyvänsä, jolla vastaaja hylkäsi kantajan 1.9.2006 päivätyn, nimittävälle viranomaiselle toimittaman vaatimuksen

on kumottava tarpeellisilta osin 16.7.2007 päivätty muistio, pöytäkirja ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072

on kumottava tarpeellisilta osin vastaajan päätös, olivatpa sen perusteet mitkä hyvänsä, jolla hylättiin kantajan 26.3.2007 päivätty, nimittävälle viranomaiselle tekemä valitus

vastaaja on velvoitettava tutkimaan tapahtumat, jotka sattuivat 5.5.2003, jolloin komission Angolan edustuston tilapäinen hallintojohtaja kuljetti kantajan henkilöautoa asuinpaikan pihalta noin neljän kilometrin päässä sijaitsevaan paikkaan, ja tapahtumat, jotka sattuivat 6.9.2001, sekä sen, vallitseeko näiden tapahtumien välillä mahdollisesti jokin yhteys, ja ilmoitettava kantajalle viipymättä näiden tutkimusten tuloksista. Vastaajan on myös asetettava sopiviin paikkoihin esille tiedotteita, joissa esitetään tiivistelmä tutkimuksen tuloksista ja varmistettava, että nämä tulokset ovat saatavilla; tai toissijaisesti velvoitettava vastaaja suorittamaan kantajalle korvauksena jo peruuttamattomasta vahingosta, joka on aiheutunut hänen 1.9.2006 tekemänsä vaatimuksen hylkäävästä päätöksestä, 100 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa, ja tämän päivän jälkeen vielä aiheutuvasta vahingosta 20 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa kultakin päivältä huomisen ja sen päivän välillä, jolloin tutkimuksen päätyttyä sen tulokset on ilmoitettu kantajalle ja riittävällä tavalla julkistettu

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle korvauksena jo peruuttamattomasta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että hänelle kieltäydyttiin toimittamasta 30.11.2006 päivätyn muistion italian kielistä käännöstä, 20 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa, ja tämän päivän jälkeen vielä aiheutuvasta vahingosta 20 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa kultakin päivältä huomisen ja sen päivän välillä, jolloin kaikki kyseisen kieltäytymistä koskevan päätöksen kumoamisen täytäntöönpanotoimet on toteutettu

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle korvauksena sekä jo aiheutuneesta että tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, joka perustuu päätökseen tutkimusten lopettamisesta, siltä osin kuin kysymys on jo peruuttamattomista vahingoista, 20 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa, joka on suoritettava välittömästi sen jälkeen, kun tässä asiassa on annettu tuomio; tämän päivän jälkeen vielä aiheutuvasta vahingosta 25 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa kultakin päivältä huomisen ja sen päivän välillä, jolloin vastaaja on toteuttanut kaikki toimenpiteet, joita tutkimusten lopettamista koskevan päätöksen kumoamisen täytäntöönpano edellyttää

on todettava lainvastaiseksi se, että kantajalle ei siihen mennessä, kun hän sai 30.11.2006 päivätyn muistion, ollut ilmoitettu mitään tutkimusten lopettamisesta

on todettava lainvastaiseksi se, että tutkimusten lopettamisesta ei ilmoitettu

vastaaja on velvoitettava suorittamaan korvausta vahingosta, joka kantajalle aiheutui siitä, että tutkimusten lopettamisesta ei ilmoitettu, 50 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavat kolme kanneperustetta: 1) perusteluvelvollisuus on täysin laiminlyöty sen vuoksi, että perusteltu ovat epäloogisia, epäjohdonmukaisia, järjettömiä ja sekavia, minkä lisäksi tutkimukset olivat riittämättömiä; 2) on syyllistytty ilmeiseen ja vakavaan lain rikkomiseen 3) huolenpitovelvollisuus on laiminlyöty ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu.

____________