Language of document :

Tožba, vložena 25. oktobra 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-122/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (Zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost dopisa z dne 30. novembra, št. prot. 2006RELEX.K.4 D(2006)522434;

razglasiti ničnost dopisa z dne 15. februarja 2007, št. prot. D(2007) 502458;

razglasiti ničnost odločbe o ustavitvi preiskave v zvezi z dogodkom 6. septembra 2001, ko je tožeča stranka iskala pomoč varnostnega urada delegacije Evropske komisije v Angoli za zamenjavo pnevmatike njenega avtomobila;

razglasiti ničnost odločbe tožene stranke, ki je bila sicer že izdana, o zavrnitvi pritožbe z dne l.° septembra 2006, ki ga je tožeča stranka naslovila na organ, pristojen za imenovanje;

razglasiti ničnost dopisa z dne 16. julija 2007, št. prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072, v potrebnem obsegu;

razglasiti ničnost odločbe, ki je bila sicer že izdana, o zavrnitvi pritožbe z dne 26. marca 2007, ki jo je tožeča stranka naslovila na organ, pristojen za imenovanje, v potrebnem obsegu;

naložiti toženi stranki, da opravi preiskavo, da se ugotovijo: dogodki, do katerih je prišlo 5. maja 2003, ko je začasni vodja delegacije ES v Angoli odpeljal avtomobil tožeče stranke z zunanjega dvorišča njegovega prebivališča na kraj, oddaljen približno 4 kilometre, dogodki, do katerih je prišlo 6. septembra 2001, in ali obstaja kakršnakoli povezava med temi dogodki ter da se brez odlašanja obvesti tožečo stranko o rezultatih preiskave, da se na različnih primernih in vidnih mestih izobesi obvestila z izvlečki o ugotovitvah preiskave in da zagotovi dostop do teh ugotovitev, ali podredno, naložiti toženi stranki, da tožeči stranki za povrnitev že nastale nepopravljive škode, ki izhaja iz odločbe o zavrnitvi predloga z dne 1. septembra 2006, plača znesek 100.000 eurov ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega, in upoštevaje škodo, ki bo nastala od današnjega dne, znesek v višini 20 eurov ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega, za vsak dan od jutrišnjega dne do dne, ko bo izvedena preiskava in ko bo tožeča stranka obveščena o ugotovitvah te preiskave in ko bodo te primerno objavljene;

naložiti toženi stranki, da tožeči stranki zaradi že nastale nepopravljive škode, ki izhaja iz zavrnitve, da bi ji posredovala italijanski prevod dopisa z dne 30. novembra 2006, plača znesek v višini 20.000 eurov ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega; in upoštevaje škodo, ki bo nastala od današnjega dne, znesek v višini 2 eura ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega, za vsak dan od jutrišnjega dne do dne, ko bodo sprejeti vsi ukrepi za izvršitev odprave zavrnitve;

naložiti toženi stranki, da tožeči stranki zaradi že nastale nepopravljive škode in škode, ki bo lahko nastala v prihodnosti, ki izhaja iz ustavitve preiskave, plača za že nepopravljivo nastalo škodo znesek v višini 20.000 eurov ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega, ki naj bo plačan takoj po razglasitvi sodbe v tej zadevi; za škodo, ki bo nastala od današnjega dne dalje znesek v višini 25 eurov ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega, za vsak dan od jutrišnjega dne do dne, ko bo tožena stranka sprejela vse ukrepe za izvršitev zahtevane razglasitve ničnosti odločbe o ustavitvi postopka;

ugotoviti nezakonitost dejstva, da najmanj do dne, ko je tožeča stranka prejela dopis z dne 30. novembra 2006, ta ni bila obveščena o odločbi o ustavitvi preiskave;

razglasiti nezakonitost ravnanja, da se ni obvestilo o odločbi o ustavitvi preiskave;

naložiti toženi stranki, da tožeči stranki zaradi škode, ki izhaja iz tega, ker je prva ni obvestila o ustavitvi preiskave, plača znesek 50.000 eurov ali tisti večji ali manjši znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje določilo za primernega;

naložiti toženi stranki plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svojih trditev navaja tri tožbene razloge: 1) popolna neobrazloženost, tudi zaradi nelogičnosti, neskladnosti, neutemeljenosti, zmede in pretvez ter neobstoja ali neprimernosti dokaznega postopka; 2) jasna in očitna hujša kršitev zakona; 3) kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dolžnosti dobrega upravljanja.

____________