Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 23. januarja 2008 - De Fays proti Komisiji

(Zadeva F-123/07)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je zaradi sporazumne rešitve spora odredil izbris zadeve.

____________

1 -