Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

23. januar 2008

Sag F-123/07

Chantal De Fays

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Chantal de Fays har nedlagt påstand om annullation af sin karriereudviklingsrapport fra 2005 og om, at Kommissionen pålægges at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt som følge af den forsinkede udarbejdelse af denne rapport og af de vedvarende vurderinger i denne rapport, som ikke svarer til hendes faktiske indsats.

Udfald: Sag F-123/07, De Fays mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen betaler de udgifter og omkostninger, sagsøgeren rimeligvis har afholdt. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – klage – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)