Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

23 päivänä tammikuuta 2008

Asia F-123/07

Chantal De Fays

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

 Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Chantal De Fays vaatii vuodelta 2005 laaditun urakehitystään koskevan kertomuksen kumoamista ja komission velvoittamista korvaamaan henkisen kärsimyksen, joka on aiheutunut siitä, että mainittu kertomus on laadittu myöhässä ja että siinä on toistuvasti arviointeja, jotka eivät vastaa hänen todellisia suorituksiaan.

Ratkaisu: Asia F-123/07, De Fays vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio velvoitetaan korvaamaan kantajalle aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioisuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)