Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2009 -Marcuccio v. Komise

(Věc F-122/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žádost o šetření - Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí do jazyka zvoleného žalobcem - Zjevná nepřípustnost - Zjevně neopodstatněná žaloba z právního hlediska"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise nevyhovět žádosti žalobce o provedení šetření týkajícího se některých událostí, ke kterým došlo během období, kdy byl přidělen ke své delegaci v Angole - Žádost o sdělení závěrů šetření - Zrušení rozhodnutí o nepřeložení sdělení do jazyka zvoleného žalobcem - Žaloba na náhradu škody

Výrok usnesení

1)    Žaloba L. Marcuccia se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti se zamítá jako z právního hlediska zjevně zcela neopodstatněná.

2)    L. Marcucciovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s. 65.