Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2009. október 7-i végzése - Marcuccio kontra Bizottság

(F-122/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Vizsgálat tartása iránti kérelem - A határozat felperes által választott nyelvre való lefordításának intézmény általi megtagadása - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben megtagadta a felperes azon kérelmének teljesítését, hogy vizsgálatot folytasson bizonyos eseményekre nézve, amelyek a felperes Angolába való kirendelésének időtartama alatt történtek - A vizsgálat eredményének közlése iránti kérelem - Azon határozat megsemmisítése, amelyben megtagadták a feljegyzés felperes által kért nyelvre történő lefordítását - Kártérítési kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék Luigi Marcuccio keresetét részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Luigi Marcucciót kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 64., 2008.3.8., 65. o.