Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-122/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Lūgums veikt izmeklēšanu - Iestādes atteikums pārtulkot lēmumu prasītāja izvēlētajā ķīniešu valodā - Acīmredzama nepieņemamība - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Komisijas lēmuma neapmierināt prasītāja lūgumu veikt atsevišķu notikumu, kuri notika laikā, kad prasītājs bija norīkots Komisijas delegācijā Angolā, izmeklēšanu, atcelšana - Lūgums paziņot par izmeklēšanas rezultātiem - Lēmuma nepārtulkot memorandu prasītāja izvēlētajā valodā atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

Marcuccio prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami juridiski nepieņemamu un daļēji kā juridiski nepamatotu;

Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 64, 08.03.2008, 65. lpp.