Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2009 Marcuccio / Commissie

(Zaak F-122/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Verzoek om een onderzoek - Weigering van een instelling om een besluit in de door verzoeker gekozen taal te vertalen - Kennelijke niet-ontvankelijkheid - Beroep kennelijk rechtens ongegrond)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om een onderzoek te verrichten naar bepaalde incidenten die zich hebben voorgedaan in de periode waarin hij bij haar delegatie in Angola was tewerkgesteld - Verzoek om van de resultaten van het onderzoek in kennis te worden gesteld - Nietigverklaring van het besluit om een nota niet in de door verzoeker gekozen taal te vertalen - Beroep tot schadevergoeding

Dictum

Het door Marcuccio ingestelde beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 64 van 8. 3. 2008, blz. 65.