Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 octombrie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-122/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Cerere de anchetă - Refuz al unei instituții de a traduce o decizie în limba aleasă de reclamant - Inadmisibilitate vădită - Cerere vădit lipsită de temei juridic)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: J. Currall şi C. Berardis-Kayser, agenţi, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului de efectuare a unei anchete privind anumite evenimente care au avut loc în perioada în care acesta era repartizat la Delegația Comisiei în Angola - Cerere de comunicare a concluziilor anchetei - Anulare a deciziei de a nu se traduce o notă în limba aleasă de reclamant - Cerere de despăgubiri

Dispozitivul

Respinge acțiunea domnului Marcuccio în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit lipsită de orice temei juridic.

Obligă pe domnul Marcuccio la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 65.