Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 oktober 2009 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-122/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Begäran om utredning - Vägran från en gemenskapsinstitution att översätta ett beslut till det språk som sökanden valt - Uppenbart att talan ska avvisas - Uppenbart ogrundad talan)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att avslå sökandens begäran om att kommissionen skulle utreda vissa händelser som inträffade under den tid som sökanden tjänstgjorde vid kommissionens delegation i Angola - Begäran om underrättelse av utredningens slutsatser - Ogiltigförklaring av beslutet att inte översätta en skrivelse till det språk som sökanden valt - Begäran om skadestånd.

Avgörande

Det är uppenbart att Luigi Marcuccios talan i vissa delar ska avvisas och i övrigt ska ogillas på grund av att den i dessa delar helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccios ska bära rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 64, 8.3.2008.