Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedums - Strack/Komisija

(lieta F-121/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Civildienesta tiesas kompetence - Pieņemamība - Nelabvēlīgs akts

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack (Ķelne, Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Civildienests - Prasība atcelt vairākus Komisijas lēmumus, ar kuriem atteikta tūlītēja un pilnīga piekļuve dažādiem datiem un dokumentiem, kas attiecas uz prasītāju - Lūgums atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 315, 22.12.2007, 50. lpp.