Language of document :

2006. június 23-án benyújtott kereset - Tommy Andersson és társai kontra Bizottság

(F-69/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Tommy Andersson (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek - a 2005. évi és azt követő előléptetési időszakok során részükre egyenlő bánásmódot és a szerzett jogaikat biztosító átmeneti intézkedéseknek a kinevezésre jogosult hatóság általi megtételére irányuló - kérelmeinek elutasításáról szóló egyedi határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztásául a felperesek az F-47/06. sz. ügyben1 előadottakkal egyező jogalapokra hivatkoznak.

____________

1 - HL L 154., 2006.7.1., 25. o.