Language of document :

Beroep ingesteld op 23 juni 2006 - Andersson e.a. / Commissie

(zaak F-69/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Tommy Andersson (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers

nietigverklaring van de individuele besluiten houdende afwijzing van de verzoeken van Andersson en anderen tot vaststelling door het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van overgangsmaatregelen ter waarborging van de gelijke behandeling en hun verworven rechten in het kader van de bevorderingsronde 2005 en volgende.

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van hun beroep voeren verzoekers dezelfde middelen aan als in het kader van zaak F-47/061 zijn aangevoerd.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 25.