Language of document :

26. juunil 2006 esitatud hagi - Baele jt versus komisjon

(Kohtuasi F-70/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jan Baele (Beernem, Belgia) jt (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte kanda hagejaid 2005. aasta edutamise raames palgaastmele A*10 ja B*10 edutatud ametnike nimekirja nagu see otsus vaikimisi tuleneb 23. novembri 2005. aasta haldusteatest nr 85-2005;

informeerida ametisse nimetavat asutust vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärgedest ja eriti hagejate ümberklassifitseerimisest palgaastmele A*10 tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2005 või palgaastmele B*10 tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005;

teise võimalusena, esiteks nõuda kostjalt hagejate tunnustamist palgaastmele A*10 või B*10 edutatutena viimase edutamise raames ja teiseks kohustada kostjat hüvitama hagejate kahjud, mis nad kandsid seoses nende mitteedutamisega palgaastmele A*10 alates 1. märtsist 2005 või palgaastmele B*10 alates 1. jaanuarist 2005

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks viitavad hagejad varasematele sarnastele viidetele kohtuasjas F-45/061

____________

1 - ELT C, 143, 17.6.2006, lk 39.