Language of document :

Kanne 26.6.2006 - Baele ym. v. komissio

(Asia F-70/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jan Baele (Beernem, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätökset, sellaisena kuin ne ilmenevät implisiittisesti 23.11.2005 annetusta hallinnollisesta tiedonannosta nro 85-2005, joissa se kieltäytyi merkitsemästä kantajia palkkaluokkaan A*10 ja B*10 ylennettävien virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella, on kumottava

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava, mitä seurauksia on riidanalaisten päätösten kumoamisesta ja erityisesti siitä, että kantajien palkkaluokka määritellään uudelleen tapauksen mukaan joko palkkaluokkaan A*10 taannehtivasti 1.3.2005 alkaen tai palkkaluokkaan B*10 taannehtivasti 1.1.2005 alkaen

toissijaisesti vastaaja on yhtäältä velvoitettava tunnustamaan, että kantajat ovat ylennyskelpoisia tapauksen mukaan palkkaluokkaan A*10 tai B*10 heidän seuraavan ylennyksensä yhteydessä, ja toisaalta korvaamaan vahinko, joka kantajille on aiheutunut siitä, että heitä ei ylennetty tapauksen mukaan joko palkkaluokkaan A*10 1.3.2005 alkaen tai palkkaluokkaan B*10 1.1.2005 alkaen

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat samoihin perusteisiin, kuin mitä on esitetty asian F-45/061 yhteydessä.

____________

1 - EUVL C 143, 17.6.2006, s. 39.