Language of document :

Žaloba podaná dne 26. června 2006 - Lebedef-Caponi v. Komise

(Věc F-71/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit zprávu o vývoji služebního postupu žalobkyně za období od 1.1.2004 do 31.12.2004,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody:

první vychází z porušení obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu co se týče odborových a statutárních zástupců zaměstnanců, porušení zásady ochrany legitimního očekávání a pravidla patere legem quam ipse fecisti;

druhý vychází z porušení zásady zákazu svévolného postupu a ze zásady zákazu zneužití pravomoci, jakož i z porušení povinnosti odůvodnění a práv obhajoby;

    třetí vychází z porušení povinnosti péče.

____________